The Annie B. Chronicles 45: Dear Santa
Dec20

The Annie B. Chronicles 45: Dear Santa

My Christmas Wishlist: Dear Santa I know I’ve been a good girl, lalo na this year. Alam ni Lord na ginawa ko ang lahat upang maging isang mabuting girlfriend, loyal best friend at concerned citizen. I tried my best and gave my all to make this world a better place for all mankind – sad to say, hindi lahat ng efforts ko ay nagtagumpay at nasuklian ng mga ginintuang balato – I guess hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay nakatakdang...

Read More
Loading...